Lucrin

Werkzame stof:
Leuproreline

Samenstelling:
Injectievloeistof, flacon 2,8 ml: 5 mg leuproreline-acetaat per ml (bevat benzylalcohol als conserveermiddel). Poeder voor injectievloeistof (+ 2 ml oplosmiddel): 3,75 mg ('Depot') en 11,25 mg ('Depot 11,25') leuproreline-acetaat

Fabrikant/leverancier:
Abbott BV

Deze bijsluiter is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
1. Wanneer gebruiken
2. Wanneer niet gebruiken?
3. Zwangerschap & borstvoeding
4. Verkeer, werk & sport
5. Hoe werkt het?
6. Bijwerkingen/overgevoeligheid
7. Wisselwerkingen
8. Hoe te gebruiken?
9. Hoe te bewaren?
10. Medicatietrouw
11. Bijzonderheden

1. Wanneer te gebruiken?
Bij matige tot ernstige endometriose. Prostaatkanker (= prostaat-carcinoom), indien uitgezaaid (= gemetastaseerd) en hormoon-gevoelig. Puberteit, vervroegde (= pubertas praecox), indien oorzaak onbekend (= idiopathisch).

2. Wanneer niet gebruiken?
Bij hersentumoren, groeiende (= progressieve). Kinderen met een ziekte of behandeling die de groei of de functie van de hypofyse en/of hypothalamus en/of geslachtsklieren (= hypofysaire-gonadale-as) beïnvloedt. Meisjes ouder dan 12 jaar en jongens ouder dan 13 jaar met botrijping (= bot-maturatie). Na orchidectomie (= chirurgische verwijdering van de zaad- en/of bijbal bij de man). Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (= nonapeptiden). Tumoren, ongevoelig voor hormonen. Bij zwangerschap.

Belangrijk!
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven. Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

3. Zwangerschap en borstvoeding
Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap. Tijdens gebruik van dit medicijn geen hormonale anticonceptiva (= 'de pil') gebruiken. Gedurende tenminste de eerste twee maanden van gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkomende (= anticonceptieve) maatregelen nemen (o.a. condooms, spiraaltje of zaaddodende pasta). Daarna is de kans op zwangerschap vanwege de werking van dit medicijn erg klein. Bij zwangerschap direct stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Borstvoeding
Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Belangrijk!
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

4. Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

5. Hoe werkt het?
Dit medicijn heeft een werking die vergelijkbaar is met het hypothalamus-hormoon gonadoreline (= LH-RH). Het stimuleert de hypofyse tot productie en afgifte van follikel stimulerend hormoon (= FSH) en luteïniserend hormoon (= LH). Hierdoor wordt bij de vrouw de eisprong (= ovulatie) en bij de man de ontwikkeling van de testes en de zaadproductie gestimuleerd.

Bijwerkingen en overgevoeligheid
Allergische reacties
Botweefsel, verlies van
Depressie
Duizeligheid
Hoofdpijn
Injectieplaats: o.a. irritatie, ontsteking, pijn, en bloeduitstorting (= hematoom)
Misselijkheid
Vochtophoping in de ledematen (= perifeer oedeem)
Acne
Gewichtsveranderingen
Haaruitval (= alopecia)
Huidsmeer, vergrote afscheiding (= seborroe)
Huiduitslag
Pijn in het algemeen
Vaginale bloedingen
Vagina-ontsteking (= vaginitis)
Vagina, vergrote afscheiding
Doorbraakbloedingen, met name later tijdens de behandeling
Opvliegers en andere overgangsklachten (= climacterische klachten), enige weken na toediening
Onttrekkingsbloedingen, met name aan het begin van de behandeling
Seks, minder zin in (= verminderd libido)
Vagina, droge
Zweten
Speciaal bij mannen
Impotentie
Opvliegers
Seks, minder zin in (= verminderd libido)

Belangrijk!
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: een bijwerking van dit medicijn wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn. De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen. Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal "bekende" bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn. Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Belangrijk!
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt. Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?
Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking. Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter). Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer. De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking. Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Medicatietrouw
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Bijzonderheden
De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.