Waarom IVF in Turkije

Waarom IVF in Turkije? Dit is de eerste vraag die u zich stelt, wanneer u onze website bezoekt. En daarom willen wij deze vraag de aandacht geven die hij verdient. Wij begrijpen namelijk heel goed dat u niet zonder goede redenen uw koffers pakt om ver van huis een IVF-behandeling te ondergaan. 

En toch kunt u uit onze ervaringsverhalen lezen dat de stellen die u voorgingen, hier met een heel goed gevoel op terugkijken en een behandeling in Turkije zeker zouden aanraden. Wij hebben onze IVF-stellen gevraagd waarom zij voor IVF in Turkije hebben gekozen. De antwoorden hebben wij hier voor u op een rijtje gezet:

 

  • Geen wachtlijst

  • Meer behandelingstechnieken

  • Persoonlijke aandacht

  • Betere pijnbestrijding tijdens de punctie

  • Meerdere embryo's terugplaatsen

  • Vakantiegevoel

 

Graag lichten we deze 6 voordelen van Human First verder toe:

 

1. Geen wachtlijst

U kunt binnen een paar weken al terecht voor uw fertiliteitsbehandeling. Wij hebben geen wachtlijsten. Niet voor IVF en ICSI, maar ook niet voor MESA, PESA en (Micro)TESE. Ook voor PGD en PGS kunt u vrijwel direct geholpen worden. Nadat wij een ingevuld intake formulier en recente bloedwaarden van u ontvangen hebben, kan de eerstvolgende cyclus gestart worden met de behandeling. 

2. Meer behandelingstechnieken

Assisted Hatching is een aanvulling op de standaard IVF of ICSI behandeling om de innesteling van de embryo's in de baarmoederwand te bevorderen. IMSI vormt een belangrijke vooruitgang in de sperma selectie. Vooral stellen waarbij de man een lagere sperma waarde heeft, hebben voordeel van deze methode. In Turkije wordt zonder extra kosten Assisted Hatching toegepast. In Nederland zijn beide technieken nog helemaal niet mogelijk en in landen als Duitsland geldt een wachtlijst en een meerprijs voor IMSI van maximaal 900 euro (afhankelijk van het aantal eicellen). De meerprijs van IMSI in Turkije is 200 euro. Ook Micro-TESE wordt in Nederland zeer beperkt toegepast. In Nederland wordt nog steeds gewerkt met de "standaard" TESE methode, die juist veel schadelijker is dan de Micro-TESE. U kunt hier meer over lezen op deze website. Blastocyst transfer is ook een standaard optie die wij aanbieden, zonder extra kosten. Daarnaast is een technologie als PGS nog helemaal niet voorhanden in Nederland. Maar juist met PGS kunnen veel betere resultaten behaald worden; het is een van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen. De kosten voor PGS in Turkije liggen een heel stuk lager dan in landen als de VS, Spanje of Engeland. Bovendien betaalt u in Turkije geen bulk tarief maar een tarief per embryo. 

3. Persoonlijke aandacht

Wij nemen veel tijd voor onze stellen. Hoewel veel contact per telefoon en email verloopt, is het contact intensief en persoonlijk. En dat helpt ons om een goed beeld te schetsen van meer dan alleen de medische kant van het verhaal. Inzage in het medisch dossier van de patiënten is belangrijk, maar we besteden evenveel aandacht in begeleiding van onze stellen. We maken de planning in overleg en helpen met de aanvragen voor de verzekeraar. U kunt meer lezen over ervaringen van andere IVF-stellen met Human First in de ervaringsverhalen en op onze facebookpagina. 

4. Betere pijnbestrijding tijdens de punctie

Uit onze gesprekken met IVF-patiënten blijkt dat een grote groep een verschil ervaart tussen de pijnbestrijding in Nederland en in Turkije, tijdens de punctie. Meerdere patiënten hebben aangegeven dat de punctie pijnlijk verliep in Nederland. Een van onze patiënten (luister naar het interview op radio 1) heeft de punctie in Nederland letterlijk omschreven als barbaars. Een andere patiente heeft na afloop van de punctie in Turkije tranen gelaten van opluchting: ze was zo bang voor de punctie dat ze eigenlijk een gehele narcose wilde, maar heeft op het advies van de arts in Turkije toch de punctie zonder narcose ondergaan, en wat bleek: ze heeft er helemaal geen pijn bij gevoeld. De verklaring van een minder pijnlijke of pijnloze punctie ligt in het gebruiken van betere pijnbestrijding in Turkije. Daarnaast heeft de kunde van de specialist ook zijn uitwerkingen: in Turkije staan onze patiënten onder behandeling bij de hoofdarts van de IVF-kliniek. Toch bieden wij nu ook standaard lichte narcose aan bij de punctie (zonder extra kosten).  

5. Meerdere embryo's terugplaatsen

Dit punt is veelal omstreden in Nederland en wordt in de media ook graag aangehaald door Nederlandse gynaecologen als het grote gevaar bij een behandeling in Turkije. Echter, deze discussie verdient meer diepgang. In Nederland is de tendens om slechts een embryo terug te plaatsen per poging. Hierdoor daalt uiteraard de slagingskans, waardoor stellen meerdere IVF-pogingen moeten ondergaan om zwanger te worden. Momenteel vergoedt de zorgverzekeraar (nog) drie pogingen, maar dit is niet altijd voldoende om een zwangerschap te realiseren. Wanneer u bij elke poging slechts 1 embryo krijgt teruggeplaatst, blijft de kans op succes relatief klein. Wanneer er tijdens de eerste poging twee embryo's worden teruggezet bij de vrouw, is de kans dat er 1 embryo blijft zitten wel twee keer zo groot. Uiteindelijk heeft u bij Human First altijd het laatste woord: als u slechts 1 embryo wilt laten terugplaatsen, dan is dat uiteraard geen probleem. Wij merken zelf echter dat veel stellen met een medisch verleden van meerdere mislukte pogingen, het kunnen waarderen dat de mogelijkheid bestaat om 2 en in enkele gevallen zelfs 3 embryo's terug te plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer de leeftijd van de vrouw een rol speelt, of wanneer de kwaliteit van de embryo's niet goed is. Maar dit heeft slechts een enkele keer geleid tot een tweelingenzwangerschap en in alle andere gevallen van zwangerschap betrof het een eenling-zwangerschap. 

Ter info een citaat uit de website van www.ivf.nl van ziekenhuis Voorburg, dat onze mening ondersteunt dat het terugplaatsen van 2 of 3 embryo's zinvol is bij vrouwen die meerdere onsuccesvolle pogingen hebben gehad of ouder zijn dan 35 jaar:

"Hoe meer embryo's worden teruggeplaatst hoe groter de kans op zwangerschap. Maar het terugplaatsen van meer embryo's vergroot ook de kans op een meerling. Gemiddeld is de kans op een meerling bij IVF 20- 25%. Embryo's kunnen in kwaliteit verschillen. Dit hangt o.a. samen met het uiterlijk van de embryo's en de delingssnelheid. Hoe beter het embryo, hoe groter de kans op innesteling. Er is echter geen grotere kans op een kind met aangeboren afwijking bij innesteling van minder goede embryo's: het is een "alles of niets" effect; de kwaliteit bepaalt alleen de kans op innesteling. Bij de eerste IVF-poging worden in principe 2 embryo's teruggeplaatst. Bij vervolgpogingen kan worden overwogen om 3 embryo's terug te plaatsen zeker als de kwaliteit van de embryo's niet optimaal is. Terugplaatsing van 2 embryo's betekent – afhankelijk van de leeftijd- 20- 30% kans op zwangerschap en in geval van zwangerschap 25% kans op een meerling (tweeling). Terugplaatsing van 3 embryo's betekent 30- 40% kans op zwangerschap en in geval van zwangerschap 50% kans op een meerling (tweeling [40%] of drieling [10%]). Bij vrouwen van 37 jaar en ouder is behalve de kans van slagen ook de kans op een meerlingzwangerschap veel kleiner zodat bij hen eerder overwogen wordt om 3 embryo's terug te plaatsen. Ten tijde van de terugplaatsing krijgt u van het behandelteam informatie over de kwaliteit van de embryo's en adviezen omtrent het aantal terug te plaatsen embryo's."

6. Vakantiegevoel

Wanneer wij onze IVF-patiënten na terugkomst in Nederland spreken over het verloop van hun IVF-behandeling in Turkije, wordt vaak het vakantiegevoel genoemd. Sommige patiënten hebben behandelingen in Belgie gevolgd (bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheid tot Assisted Hatching) en gaven aan dat het heen en weer reizen naar Belgie erg vermoeiend was. Afhankelijk van waar iemand woont in Nederland kan de reistijd natuurlijk behoorlijk oplopen en dan valt deze optie vaak alleen vanwege de reistijd toch al af. Natuurlijk is de stap om twee weken naar Istanbul af te reizen voor een IVF-behandeling ook niet makkelijk genomen. Maar het betekent wel dat er in die twee weken geen werk, huishouden en andere verplichtingen naast een IVF-behandeling zijn. Een IVF-behandeling kan ook betekenen dat de periode emotionele spanningen meebrengt. Ook valt het IVF-patiënten zwaar om steeds weer op het werk en in de directe omgeving uit te leggen waar die vrije middagen voor bedoeld zijn. Door voor IVF naar Turkije te gaan, neem je de beslissing om negatieve afleiding uit je omgeving achter je te laten en samen met je partner de IVF-behandeling te ondergaan in een sfeer van ontspanning.