AOA (Artificial Oocyte Activation)

Wat is AOA?

Oocyte is de wetenschappelijke term voor eicel. Wanneer een spermacel de eicel van de vrouw probeert binnen te dringen, gebeurt er iets wat we "egg activation" noemen, de eicel wordt geactiveerd. Hiermee begint het proces van fertilisatie (bevruchting) en het ontstaan van een embryo. Deze activering wordt in gang gezet door de spermacel en leidt tot een verhoging van kalcium (eiwitten) in de eicel. Soms kan de spermacel het eitje niet voldoende activeren en soms reageert het eitje niet goed op de activerende impuls van de spermacel. In deze gevallen vindt er geen activatie plaats en wordt het eitje niet bevrucht. AOA gebruikt een substantie genaamd calium ionophore, die het activeren van de eicel in gang kan zetten en hiermee de fertilisatie een handje helpt.   

 Hoe wordt AOA toegepast?

Direct na het toepassen van standaard ICSI, waarbij de embryoloog een vooraf geselecteerde spermacel injecteert in de eicel, worden de oocytes (eitjes) 15 minuten in een vloeistof geplaatst met calium ionophore. Daarna worden ze omgespoelt om de calium ionophore te verwijderen. Hierna worden de eitjes, volgens de standaard procedure, bewaard in een time-lapse incubator. Een dag later wordt bekeken hoeveel eitjes bevrucht zijn.  

Wie komt in aanmerking voor AOA?

AOA is voornamelijk interessant om toe te passen bij stellen waarbij de bevruchtingsgraad heel laag is. Er zijn overigens geen kosten verbonden aan AOA.