Piezo techniek

Wat is Piezo ICSI

Piezo-ICSI is een nieuwe methode die in 2019 werd geintroduceerd, voor de bevruchting van eicellen. Waar in het geval van de klassieke ICSI methode het plasma membraan van de eicel wordt doorboord door middel van een draaiende beweging of door het opzuigen van de cellulaire vloeistof van de eicel met een scherp afgeschuinde pipette, wordt bij de Piezo techniek het membraan veel voorzichtiger gebroken door middel van ultramicronische pulsering met een pippete met een platte opening. 

Studies hebben aangetoond dat de Piezo techniek vooral effectief is bij vrouwen van 35 jaar en ouder en de laagste percentage heeft van eicel degeneratie (1%) en de hoogste fertilisatie graad (89%).  Ook hebben studies uitgewezen dat deze techniek de eicel skelet niet beinvloed en bovendien geen effect heeft op de chromosomale ontwikkeling en celontwikkeling van de bevruchte eicel.

Wie heeft het meest baat bij Piezo ICSI?

Twee groepen patienten die het meeste baat hebben bij toepassing van deze techniek zijn:

1. Patienten met lage fertilisatiegraad bij een conventionele ICSI behandeling. Soms zijn eicellen erg kwetsbaar en kan de schil openbreken met de traditionele ICSI, waardoor de bevruchting dus niet slaagt. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dan vooral eicellen van  vrouwen van 38 jaar en ouder vaak een kwetsbaar eicel membraan hebben.

2. Wanneer er weinig eitjes zijn, wordt de Piezo ICSI ook aangeraden omdat de fertilisatiegraad hoger ligt bij Piezo ICSI dan bij conventionele ICSI.  

De Piezo techniek is ook beschikbaar in Acibadem hospital.