Privacybeleid

Human First is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Human First verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, per correspondentie, telefonisch of via whatsapp. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Fotos/scans van paspoorten en trouwbewijs
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam zorgverzekeraar
 • Aanvraagformulier verzekeraar voor vergoeding
 • Resultaten van inwendige echo’s
 • Medische gegevens omtrent eerdere fertiliteitsbehandelingen, waaronder sperma analyses en bloed test resultaten
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Human First verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 • Om u te informeren over onze diensten
 • Om onze diensten te verlenen en te factureren
 • Om onze diensten te optimaliseren
 • Om relevante medische en persoonlijke informatie over u te verstrekken aan het IVF-team van Memorial Hospital Atasehir met het doel te overleggen over uw behandelingsmogelijkheden
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Human First bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Door u per email aangeleverde medische informatie wordt na afronding van de behandeling bewaard voor de duur van 12 maanden. Informatie aangeleverd op papier of via whatsapp berichten worden binnen 3 maanden na afronding van de behandeling vernietigd, danwel weggewist.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Human First verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw medische en persoonlijke gegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw medische informatie wordt alleen gedeeld met de staf van de IVF-afdeling van Memorial Hospital Atasehir.

Met Memorial Hospital Atasehir, die uw gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te laten corrigeren, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door ons, het recht om door ons ‘vergeten’ te worden en het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Indien wij persoonsgegevens en medische gegevens van u verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt een verzoek met betrekking tot één van deze rechten sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Human First zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, laat dit dan vooral aan ons weten. Human First wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Human First neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Human First via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Contactgegevens:

Human First

Sommelsdijkstraat 26

3086 BM Rotterdam

010-4233440

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.humanfirst.nl