Gonal-F

Werkzame stof: Follitropine
Andere namen: Puregon

Samenstelling
Gonal-F: Poeders voor injectievloeistof (+ 1ml oplosmiddel): 37,5 IE, 75 IE of 150 IE follitropine

Gonal-F: Fabrikant/leverancier: Serono

Deze bijsluiter is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- Wanneer gebruiken?
- Wanneer niet gebruiken?
- Zwangerschap & borstvoeding
- Verkeer, werk & sport
- Hoe werkt het?
- Bijwerkingen/overgevoeligheid
- Wisselwerkingen
- Hoe te gebruiken?
- Hoe te bewaren?

Wanneer te gebruiken?
Toepassingen (= indicaties) o.a.
Onvruchtbaarheid (= infertiliteit) bij de vrouw

Wanneer niet te gebruiken?
Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
- ovarium-vergrotingen
- cystes
- bepaalde vormen van overgevoeligheid voor dit middel
- vaginale bloedingen, onverklaarde
- Tumoren: van de eierstok (= ovarium-carcinoom), borst (= mammacarcinoom), baarmoeder (= uterus-carcinoom), hypofyse (= -adenoom), hypothalamus (= -adenoom).

Belangrijk!
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven. Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Dit middel wordt gebruikt om zwangerschap mogelijk te maken.

Borstvoeding
De werkzame stof kan worden uitgescheiden in de moedermelk.
Dit medicijn niet gebruiken tijdens de borstvoeding.

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Belangrijk!
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?
Dit hormoon is een biotechnisch vervaardigd hormoon dat o.a. de rijping en afgifte van rijpe eicellen stimuleert (= follikel stimulerend hormoon = FSH). Dit hormoon stimuleert ook de afgifte van vrouwelijke geslachtshormonen (= gonadale steroïd-productie).

Bijwerkingen en overgevoeligheid
Mogelijke bijwerkingen (vooral de eerste dagen na injectie) o.a.

Injectieplaats:
jeuk
roodheid
zwelling
blauwe plek
zwelling
Bloedverdikking (= hemoconcentratie)
Braken
Buikpijn
Diarree
Misselijkheid (= nausea)
Vochtophoping
Opgezet gevoel
Trombusvorming en embolie (= trombo-embolische complicaties)

Belangrijk!
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: een bijwerking van dit medicijn, wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op overgevoeligheid voor dit medicijn of
een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals krijgt voorgeschreven. Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen. Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet perse onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn. Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen
Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Clomifeen (= Clomid®, Serophene®)
GnRH-agonisten (= bepaalde hypothalamus-hormonen, zoals gonadoreline)

Belangrijk!
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt. Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?
Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Belangrijk!
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Belangrijk!
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter). Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer. De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking. Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek. Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

LEES ALTIJD OOK DE BIJSLUITER IN DE VERPAKKING!!