Ovitrelle

Werkzame stof: Recombinant Humaan (= menselijk) chorion-gonadotrofine alfa (= r-hCG)

Samenstelling: Poeders voor injectievloeistof (+ 1ml oplosmiddel): 285 microgram (= 6500 Internatinale Eenheden) recombinant humaan choriongonadotrofine alfa (= r-hCG)

Fabrikant/leverancier:
Serono Benelux BV

Deze bijsluiter is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
-Wanneer gebruiken?
-Wanneer niet gebruiken?
-Zwangerschap en borstvoeding
-Verkeer, werk en sport
-Hoe werkt het?
-Bijwerkingen en overgevoeligheid
-Wisselwerkingen
-Hoe te gebruiken?
-Hoe te bewaren?
-Medicatietrouw
-Medicatiebegeleiding

Wanneer gebruiken?
Bij onvruchtbaarheid, bij de vrouw

Wanneer niet te gebruiken?
- Baarmoeder-myomen, die zwangerschap onmogelijk maken
- Eierstokken, niet goed functionerende
- Eierstokken (= ovaria), vergroot of cyste
- Geslachtsorganen, misvormde; die zwangerschap onmogelijk maakt
- Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen - Trombo-embolische aandoeningen, active tumoren van de hypothalamus, hypofyse, eileiders, baarmoeder (carcinoom of myoom) of borsten
- Zwangerschap, buitenbaarmoederlijk, minder dan 3 maanden geleden

Belangrijk!
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven. Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Belangrijk!
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?
Humaan chorion-gonadotrofine alfa (= HCG) wordt bereid door middel van recombinant DNA-techniek. Het heeft dezelfde werking als het natuurlijke luteïniserende hormoon (= LH), dat nodig is voor het vrijkomen van de eicel (= ovulatie). Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen en overgevoeligheid
- Borsten, pijnlijke
- Braken
- Buikpijn
- Depressie
- Diarree
- Hoofdpijn
- Injectieplaats: pijn
- Irritatie
- Misselijkheid
- Rusteloosheid
- Schildklier, geringe stimulatie

Belangrijk!
Er bestaat een kans dat zich één of meer van de vermelde bijwerkingen voordoen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het kan dus ook zijn dat u in het geheel geen last krijgt van bijwerkingen. De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen. Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
- een bijwerking van dit medicijn,
- wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank,
- overgevoeligheid voor dit medicijn of
- een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt. Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen. Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet perse onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn. Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen
Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voeding of dranken.

Belangrijk!
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt. Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?
Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Belangrijk!
Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de verpakking). Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer. De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking. Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Medicatietrouw
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

LEES OOK DE BIJSLUITER IN DE VERPAKKING!!!!