Werkzame stof:

Lutropine
Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen

Samenstelling:

Poeder voor injectievloeistof (+ 1ml oplosmiddel): 75 IE of 450 IE alfa-lutropine

Fabrikant/leverancier: Serono Benelux BV

Toepassingen (= indicaties) o.a.:
Onvruchtbaarheid bij de vrouw

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.