Human First is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Human First verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, per correspondentie, telefonisch of via whatsapp. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Fotos/scans van paspoorten en trouwbewijs
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam zorgverzekeraar
 • Aanvraagformulier verzekeraar voor vergoeding
 • Resultaten van inwendige echo’s
 • Medische gegevens omtrent eerdere fertiliteitsbehandelingen, waaronder sperma analyses en bloed test resultaten
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Human First verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 • Om u te informeren over onze diensten
 • Om onze diensten te verlenen en te factureren
 • Om onze diensten te optimaliseren
 • Om relevante medische en persoonlijke informatie over u te verstrekken aan het IVF-team van Memorial Hospital Atasehir met het doel te overleggen over uw behandelingsmogelijkheden
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Human First bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Door u per email aangeleverde medische informatie wordt na afronding van de behandeling bewaard voor de duur van 12 maanden. Informatie aangeleverd op papier of via whatsapp berichten worden binnen 3 maanden na afronding van de behandeling vernietigd, danwel weggewist.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Human First verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw medische en persoonlijke gegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw medische informatie wordt alleen gedeeld met de staf van de IVF-afdeling van Memorial Hospital Atasehir.

Met Memorial Hospital Atasehir, die uw gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te laten corrigeren, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door ons, het recht om door ons ‘vergeten’ te worden en het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Indien wij persoonsgegevens en medische gegevens van u verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt een verzoek met betrekking tot één van deze rechten sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Human First zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, laat dit dan vooral aan ons weten. Human First wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Human First neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Human First via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Contactgegevens:

Human First

Sommelsdijkstraat 26

3086 BM Rotterdam

010-4233440

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.humanfirst.nl

Is een IVF-behandeling pijnlijk?

In het algemeen is een IVF-behandeling goed te doorstaan. Het (zelf) inspuiten of injecteren van de hormonen kan wat pijnlijk zijn, maar dat valt meestal mee. Door de hormonen zelf kan er een opgeblazen gevoel ontstaan. Een aantal vrouwen heeft last van buikpijn of een zwaar gevoel in de onderbuik als gevolg van het opzetten van de eierstokken of ovaria in combinatie met de aanwezigheid van verklevingen, die bijvoorbeeld ten gevolge van ontstekingen en/of operatie(s) zijn ontstaan. De follikelaspiratie onder echoscopische controle, waarbij met een naald door de vaginawand heen wordt geprikt, kan een vervelendacie ingreep zijn, vooral als de eierstokken er wat ongunstig voorliggen. Deze ingreep is poliklinisch, een ziekenhuisopname is niet nodig, en gebeurt in Turkije standaard onder een lichte narcose.

Is er een wachtlijst voor IVF en hoe vaak mag de behandeling herhaald worden?

De wachtlijst in Nederland voor IVF verschilt per ziekenhuis en kan variëren van enkele maanden tot ruim een jaar. Wij hanteren geen wachtlijst. U kunt dus in principe meteen worden geholpen nadat uw geschiktheid is vastgesteld. In verband met het boeken van uw vlucht en accomodatie dient u ten minste vier weken voor vertrek te boeken. Per IVF-centrum is het ook verschillend hoeveel IVF-behandelingen worden uitgevoerd per patiënt. Veel centra hanteren het principe dat doorgegaan wordt met behandelen zolang dat, medisch gezien, zinvol lijkt, maar uiteraard niet langer dan mensen dat zelf willen en/of aankunnen. Financiële aspecten kunnen hierbij ook een rol spelen.

Wordt IVF vergoed door mijn zorgverzekeraar?

De kosten van de medicijnen voor de hormoonstimulatie worden vergoed door de zorgverzekeraar. Veel zorgverzekeraars maken er geen probleem van als u besluit de behandeling in Turkije te laten plaatsvinden. U krijgt dan tevens maximaal drie behandelingen vergoed ter hoogte van het in Nederland geldige vergoedingsbedrag voor IVF (afhankelijk per zorgverzekeraar). U dient wel vooraf toestemming te krijgen van uw verzerkaar. Vaak vraagt een verzekeraar om een behandelplan met prijsopgave. Wij verzorgen de benodigde brieven voor u. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzeekraar, maar ligt er ook aan of u een restitutiepolis heeft of een naturapolis. Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat u met een restitutiepolis zelf uw arts en andere zorgverleners mag kiezen, zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die u ontvangt. Gaat u met een naturapolis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaalt u een gedeelte van de rekening zelf. Een restitutieverzekering is vaak wel wat duurder dan een naturaverzekering. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt u bij een restitutiepolis de kosten van (niet-gecontracteerde) zorg volledig vergoed. De omschrijving door verschillende verzekeraars van wat de restitutiepolis inhoudt loopt echter erg uiteen. Zo krijgt u bij sommige restitutiepolissen maximaal 100% van het in Nederland marktconforme tarief en bij andere restitutiepolissen 100% van het wettelijk maximumtarief. Kijk dus in de polisvoorwaarden goed welke voorwaarden uw zorgverzekeraar hanteert.

 

Hoeveel IVF-pogingen ondergaan patiënten voordat de behandeling aanslaat?

Dat is heel verschillend en ligt ook aan een aantal factoren. Leeftijd van de vrouw is een belangrijke factor, evenals indicatie en het aantal niet geslaagde pogingen die u al heeft afgerond. Daarom is het moeilijk om aan te geven hoe uw persoonlijke kansen liggen. Maar op basis van uw medische voorgeschiedenis, uw leeftijd, BMI en bloedwaarden kunnen we een inschatting maken van uw kansen. Tijdens de behandeling zien we nog beter hoe goed de kwaliteit van de eitjes en uiteindelijk van de embryo's is. Dan kan de arts pas een gefundeerde en persoonlijke slagingskans geven. 

Welke medicijnen worden er in Turkije gebruikt bij de hormoonbehandeling?

In gerenommeerde klinieken in Turkije zoals Memorial wordt van dezelfde medicijnen gebruikt gemaakt als in Nederland. Grote fabrikanten van geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld Organon, zijn ook in Turkije gevestigd. Aan het hand van het behandelplan van het IVF-team wordt de medicatie voor de hormoonbehandeling direct bij Organon Turkije besteld. Deze worden per koerier bezorgd aan de kliniek. Medicatie die veelal gebruikt worden zijn Gonal-F, Menopur, Puregon, Orgalutran en Ovitrelle. 

Hoe geschiedt de betaling?

U ontvangt een factuur van Human First voor het reispakket of de gastvrouw service.Dit wordt vooraf betaald. In Turkije betaalt u zelf de hormoon medicatie contant in de kliniek of in een apotheek. De kosten voor de IVF/ICSI-behandeling (het basis arrangement van Human First) betaalt u rechtstreeks aan de Memorial kliniek waarna u de originele factuur ontvangt. Deze kunt u dan doorsturen naar uw zorgverzekeraar voor vergoeding. 


Tot welke leeftijd wordt IVF/ICSI gedaan in het Memorial Hospital?

In overleg wordt besloten of het zinvol is om een behandeling te ondergaan. Bij een leeftijd van bijvoorbeeld 42 jaar is uw kans op een zwangerschap ongeveer 5 %. U moet dan zelf beslissen of dit percentage voor u voldoende hoog is om de kans te wagen. Bij vrouwen boven de 45 jaar is de kans op een zwangerschap dermate klein dat het niet verstandig is hiervoor te kiezen. In dat geval kunt u eiceldonatie overwegen, waarmee uw kansen veel hoger komen te liggen. Dit is echter niet toegestaan in Turkije. Eiceldonatie wordt wel uitgevoerd in landen zoals Spanje, België of Griekenland.

 

Human First in het nieuws: u kunt de artikelen lezen door erop te klikken.

Radio 1 programma De Ochtenden heeft in februari 2008 een reportage gemaakt over IVF in Turkije en onze patienten geinterviewd voor, tijdens en na hun reis naar Istanbul voor een IVF-behandeling. Human First geeft in deze reportage zelf uitleg over de voordelen van een IVF-behandeling in Turkije. Luistert u via de volgende link naar deze informatieve en interessante reportage over IVF in Turkije:

Human First IVF op Radio1 Deel 1

Human First IVF op Radio1 Deel 2

Zorgtoerist doet ivf liever in Turkije, Volkskrant, 29 december 2007

IVF-behandeling in Turkije voelt als vakantie, NRC Handelsblad, 30 juli 2006

In Turkije bloeit het medisch toerisme, Zorgvisie, 8 augustus 2006

Cookies

Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) op sommige van onze webpagina's. Meer informatie over het gebruik van cookies en webbakens door HumanFirstIVF vindt u hieronder.

Waarom gebruikt HumanFirstIVF cookies en webbakens?

Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies.

Hoe gebruikt HumanFirstIVF.nl cookies?

HumanFirstIVF.nl gebruikt verschillende cookies, voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die wij plaatsen en de bijbehorende doeleinden. Technische cookies, om www.HumanFirstIVF.nl aan te kunnen bieden en laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies, om uw voorkeuren te onthouden en u op uw verzoek ingelogd te houden. Analyse cookies, om inzicht te hebben in hoe onze bezoekers gebruik maken van (onderdelen van) www.HumanFirstIVF.nl, zodat we de website kunnen verbeteren en de website zo goed mogelijk aansluit bij wat bezoekers interessant en belangrijk vinden.

Hoe gebruikt HumanFirstIVF webbakens?

We kunnen met andere bedrijven samenwerken die webbakens op onze websites plaatsen. Deze serviceproviders helpen bij het functioneren van onze websites, door bijvoorbeeld anonieme statistieken en analyses over de sites te verzamelen. Deze bedrijven zijn contractueel verplicht de informatie die ze vergaren alleen te gebruiken om ons deze services te leveren, en niet voor eigen doeleinden te gebruiken.

Google en Mediaplex zijn onder andere onze serviceproviders die webbakens gebruiken. Deze bedrijven zijn contractueel verplicht de informatie die ze vergaren alleen te gebruiken om ons deze services te leveren.

Externe content op HumanFirstIVF.nl mag geen webbakens bevatten. Als u denkt dat een aanbieding persoonlijke gegevens verzamelt, kunt u dit melden door contact op te nemen met customer support op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Hoe lang blijven de cookies van HumanFirstIVF.nl actief?

HumanFirstIVF.nl gebruikt sessie cookies en permanente cookies. De meeste cookies zijn sessiecookies. Dit betekent dat ze automatisch van uw vaste schijf worden verwijderd wanneer u uw sessie beëindigt (dus wanneer u uitlogt of uw webbrowser sluit). De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur, variërend van 90 dagen tot enkele jaren. U kunt de permanente cookies wissen via u browserinstellingen.

Gebruikt HumanFirstIVF.nl cookies van derde partijen?

Ja, via HumanFirstIVF.nl kunnen door derde partijen cookies worden geplaatst. Het gaat dan om analyse cookies. Partijen mogen niet zonder toestemming van HumanFirstIVF cookies plaatsen. Derde partijen die cookies plaatsen via HumanFirstIVF voor analyse en reclamedoeleinden zijn onder andere: DoubleClick en Google.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?

U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de 'help'-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website! Ook kunt u in uw browser de 'do not track' functionaliteit activeren. Tenslotte kunt u via www.youronlinechoices.eu aangeven dat u geen cookies wilt ontvangen van advertentiebedrijven.

 

Het weigeren van cookies betekent overigens niet dat u geen advertenties meer krijgt. U krijgt nog steeds advertenties te zien in uw browser, maar deze zijn niet langer afgestemd op uw wensen en voorkeuren